Välkommen till Samhällsbyggnadsbolaget

Vår tidigare hemsida om våra fastigheter i Falköping via byggfastifalkoping.se har upphört.

Du kommer strax att föras vidare till vår nya plats, där du kan söka lägenheter och lokaler i Falköping.

Välkommen.