Intresseanmälan

Välkommen att anmäla ditt intresse
Fyll i önskemål eller ange lägenhetens adress och nummer.
Rubriker märkta med ** är obligatoriska.

 **Jag är medveten om att hyresvärden fritt väljer hyresgäst efter sin uthyrningspolicy.

**Jag söker/önskar:

**Din epost:

**Personnummer: (10 siffror, ÅÅMMDD-NNNN):

**Förnamn:

**Efternamn:

**Adress:

**Postnummer:

**Ort:

**Telefonnummer:

 Jag har en medsökande.

Medsökandes sysselsättning, (om ja på ovan fråga):

 Jag är student (studieintyg eller antagningsbesked visas upp i samband med kontraktsskrivning).
 Jag är pensionär (eller går i pension innevarande år).

**Huvudsaklig typ av inkomst:

**Hushållets sammanlagda inkomst per månad efter skatt:

Arbetsgivare:

Arbetsgivares kontaktuppgifter (telefon el. e-postadress):

**Nuvarande boendeform:

Ev. Nuvarande hyresvärd el. bostadsrättsförening:

Hyresvärds el. bostadsrättsförenings kontaktuppgifter (telefon el. e-postadress):

**Civilstånd:

**Antalet vuxna (myndiga) personer i hushållet:

**Antalet barn i hushållet:

**Jag eller någon annan i hushållet är rökare:

**Det finns husdjur i hushållet:

**Skäl för flytt:

**Jag har betalningsanmärkning(ar):

 Om jag inte blir aktuell för boendet i fråga vill jag gärna att hyresvärden kontaktar mig om likvärdigt boende. Jag godkänner då att mina kontaktuppgifter lagras.

 I det fall jag blir aktuell för detta objekt samtycker jag till att mina (och eventuellt medsökandes) personuppgifter används i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) av hyresvärden, bland annat för att ta kreditupplysning.

Ytterligare meddelande