Uppsägning

All uppsägning ska ske skriftligen. Enklast är om du fyller i baksidan på ditt kontrakt men det går också bra att själv skriva sin uppsägning. Glöm då inte att ange namn, adress och telefonnummer samt underskrift. Uppsägningen ska vara oss tillhanda den sista dagen i månaden. Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt Hyreslagen. Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst

Vi får ibland förfrågan om förkortad uppsägningstid. Det förekommer endast i undantagsfall när nästa hyresgäst har önskemål om att flytta in tidigare. Man bör alltså alltid räkna med tre månader i uppsägningstid.

När vi tagit emot din uppsägning skickar vi en bekräftelse till dig

Vid avflyttning gäller följande:

  • Lägenheten med ev. tillhörande förråd skall lämnas i väl rengjort skick. Utebliven eller ej godkänd städning debiteras hyresgästen.

  • Samtliga nycklar skall vid avflyttning inlämnas senast på avflyttningsdagen kl 12.00. Infaller inflyttningsdagen på en lördag, söndag eller en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, sker det istället första vardagen därefter.

  • Skulle det vara så att någon nyckel saknas måste vi byta lås och du debiteras för denna kostnad.

<< Tillbaka till övrig boendeinformation.